CetanX

CetanX håller dieseltanken ren och ger ett effektivt rostskydd CetanX är ett multifunktionellt tillsatsmedel för alla typer av dieselbränslen. Det ger bättre drag, renare avgaser och högre verkningsgrad. Tack vare att det innehåller en cetantalshöjare (ökar cetantalet med 2-3 punkter) blir förbrukningen mer effektiv. Ett testresultat hos ett av Sveriges största åkerier har visat att […]